مهندسي شيمي نفت تقطیر نفت

مهندسي شيمي نفت تقطیر نفت

مهندسي شيمي نفت تقطیر نفت

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

 

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)

 

دارای حاشیه و بسم الله طراحی شده

 

تعداد صفحه:27

 

قسمتی از متن

 

دید کلی

 

تقطیر، در واقع ، جداسازی فیزیکی برشهای نفتی است که اساس آن ، اختلاف درنقطه جوشهیدروکربنهای مختلف است. هر چههیدروکربنسنگینتر باشد، نقطه جوش آن زیاداست و هر چه هیدروکربن سبکتر باشد، زودتر خارج می‌شود. اولین پالایشگاه تاسیس شدهدر جهان ، در سال 1860 در ایالت پنسیلوانیای آمریکا بوده است. نفتخام، از کوره‌های مبدل حرارتی عبور کرده، بعد از گرم شدن وارد برجهای تقطیرشده و تحتفشارودمابه دو صورت از برجها خارج می‌شود و محصولات بدست آمده خالص نیستند. انواع برجهایتقطیر در زیر توضیح داده می‌شوند.

 

 

 

 

 

برجهای تقطیر با سینی کلاهکدار

 

در برجهای تقطیر با سینی کلاهکدار ، تعدادسینیها در مسیر برج به نوع انتقال ماده و شدت تفکیک بستگی دارد. قطر برج و فاصلهمیان سینی‌ها به مقدارمایعوگازکه در واحد زمان از یک سینی می‌گذرد، وابسته است. هر یک از سینی‌های برج ، یک مرحلهتفکیک است. زیرا روی این سینیها ، فاز گاز و مایع در کنار هم قرار می‌گیرند و کارانتقال ماده از فاز گازی به فاز مایع یا برعکس در هر یک از سینی‌ها انجام می‌شود. برای اینکه بازدهی انتقال ماده در هر سینی به بیشترین حد برسد، باید زمان تماس میاندو فاز و سطح مشترک آنها به بیشترین حد ممکن برسد.

 

بخشهای مختلف برج تقطیر با سینی کلاهکدار

 

  • بدنه و سینیها:جنس بدنه معمولا ازفولادریخته است. جنس سینی‌ها معمولا ازچدناست. فاصله سینی‌ها را معمولا با توجه به شرایط طراحی ، درجه خلوص و بازدهی کارجداسازی بر می‌گزینند. در بیشتر پالایشگاههای نفت ، برای برجهای تقطیر به قطر4ftفاصله میان50 - 18 سانتیمتر قرار می‌دهند. با بیشتر شدن قطر برج، فاصله بیشتری نیز برای سینی‌ها در نظر گرفته می‌شود.
  • سرپوشها یا کلاهکها:جنس کلاهکها از چدن می‌باشد. نوع کلاهکها با توجهبه نوع تقطیر انتخاب می‌شود و تعدادشان در هر سینی به بیشترین حد سرعت مجاز عبورگاز از سینی بستگی دارد.
  • موانع یا سدها:برای کنترل بلندی سطح مایع روی سینی ، به هر سینی سدی بهنام "وییر" (Wier) قرار می‌دهند تا از پایین رفتن سطح مایع از حدمعنی جلوگیری کند. بلندی سطح مایع در روی سینی باید چنان باشد که گازهای بیرون آمدهاز شکافهای سرپوشها بتوانند از درون آن گذشته و زمان گذشتن هر حباب به بیشترین حدممکن برسد. بر اثر افزایش زمان گذشتن حباب از مایع ، زمان تماس گاز و مایع زیاد شده، بازدهی سینی‌ها بالا می‌رود.

 

برجهای تقطیر با سینی‌های مشبک

 

در برجهای با سینی مشبک ، اندازه مجراها یاشبکه‌ها باید چنان برگزیده شوند که فشار گاز بتواند گاز را از فاز مایع با سرعتیمناسب عبور دهد. عامل مهمی که در بازدهی این سینیها موثر است، شیوه کارگذاری آنهادر برج است. اگر این سینیها کاملا افقی قرار نداشته باشند، بلندی مایع در سطح سینییکنواخت نبوده و گذر گاز از همه مجراها یکسان نخواهد بود.

خورندگی فلزسینیها هم در این نوع سینیها اهمیت بسیار دارد. زیرا بر اثرخورندگی، قطر سوراخها زیاد می‌شود که در نتیجه مقدار زیادی بخار با سرعت کم از درون آنمجاری خورده شده گذر خواهد کرد. و می‌دانیم که اگر سرعت گذشتن گاز از حد معینی کمترگردد، مایع از مجرا به سوی پایین حرکت کرده بازدهی کار تفکیک کاهش خواهد یافت.

 

برجهای تقطیر با سینی‌های دریچه‌ای

 

این نوع سینیها مانند سینیهای مشبکهستند. با این اختلاف که دریچه‌ای متحرک روی هر مجرا قرار گرفته است. درصنعت نفت، دو نوع از این سینیها بکارمی‌روند:

 

  1. انعطاف پذیر:همانطور که از نام آن برمی‌آید، دریچه‌ها می‌توانند بین دوحالت خیلی باز یا خیلی بسته حرکت کنند.
  2. صفحات اضافی:در این نوع سینیها ، دو دریچه یکی سبک که در کف سینی قرارمی‌گیرد و دیگری سنگین که بر روی سه پایه‌ای قرار گرفته ، تعبیه شده است. هنگامی کهبخار کم باشد، تنها سرپوش سبک به حرکت در می‌آید. اگر مقدار بخار از حد معینی بیشترباشد، هر دو دریچه حرکت می‌کنند.

اینجا هم مشاهده کنید